:

Почасни конзул Републике Белорусије у Републици Македонији

У складу са Конзуларним статутом Републике Белорусије, Министарство иностраних послова Републике Белорусије, након усаглашавања са државом резидентом може да наложи извршавање појединих конзуларних функција почасним конзулима.

Почасни конзули могу бити како држављани Републике Белорусије, тако и страни држављани.

Почасни конзули не могу бити у државној служби Републике Белорусије.

Функције почасних конзула одређује Министарство иностраних послова Републике Белорусије.

Почасни конзулат Републике Белорусије у Скопљу

Адреса: Владимир Назор 42, 1000 Скопље, Македонија
Телефон/факс: +389 2 323 05 94
Мејл: belarus.b.m.@mail.ru
Почасни конзул: Борче Марковски

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to